Zabiegi zaprawiania nasion fungicydami

Grzyby glebowe często atakują nasiona i sadzonki. Zaprawianie nasion fungicydami przed sadzeniem pomoże zapobiegać gniciu, szczególnie w pierwszych miesiącach wiosennych. Takie zabiegi są korzystne dla nasion o niskim współczynniku kiełkowania lub słabym wzroście sadzonek. Nasiona, które są podatne na choroby wywoływane przez grzyby, korzystają z zaprawiania fungicydem. Zboża, kukurydzę, groch, […]

Zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w plonach

W dzisiejszym świecie środki ochrony roślin są niezwykle ważne. Pomagają rolnikom w uprawie większej ilości żywności na mniejszej powierzchni areału, chroniąc uprawy przed szkodnikami, chorobami i chwastami, a także zwiększając wydajność na hektar. Bez zastosowania środków ochrony roślin, jak herbicydy, insektycydy i fungicydy, ponad połowa upraw byłaby stracona przez szkodniki, […]

Skuteczna walka z chwastami w plonach

W dzisiejszych czasach używanie agrochemii w rolnictwie i ogrodnictwie jest konieczne, abyśmy mogli uzyskać odpowiednie plony, wolne od chorób, insektów i chwastów. Środki ochrony roślin można podzielić na trzy główne kategorie, a są to insektycydy do zwalczania szkodników owadzich, fungicydy do zwalczania lub leczenia chorób grzybiczych oraz herbicydy do zwalczania […]