Skuteczna walka z chwastami w plonach

W dzisiejszych czasach używanie agrochemii w rolnictwie i ogrodnictwie jest konieczne, abyśmy mogli uzyskać odpowiednie plony, wolne od chorób, insektów i chwastów. Środki ochrony roślin można podzielić na trzy główne kategorie, a są to insektycydy do zwalczania szkodników owadzich, fungicydy do zwalczania lub leczenia chorób grzybiczych oraz herbicydy do zwalczania chwastów. Jeśli chodzi o zwalczanie szkodników czy chwastów w plonach, odpowiednim rozwiązaniem jest spryskanie właściwym preparatem.

Dlaczego stosujemy środki ochrony roślin?

W wielu krajach insektycydy zapobiegają występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez owady. Środki ochrony roślin kontrolują wektory owadów, takie jak komary, kleszcze, wszy i pchły. W ten sposób eliminują rozprzestrzenianie się poważnych chorób, które zagrażają ludziom i zwierzętom. Kontrolowanie chorób u ludzi i zwierząt to nie jedyne zalety stosowania agrochemii. Chronią również ekosystem, lasy i wodę przed licznymi szkodliwymi owadami oraz bakteriami.

Dzięki użyciu herbicydów korzyści odnoszą nie tylko rolnicy. Herbicydy są również powszechnie używane do kontrolowania zarośli i nadmiernego wzrostu roślinności wzdłuż jezdni i skrzyżowań, aby zwiększyć widoczność i zapobiegać wypadkom, zwiększając bezpieczeństwo naszych dróg. Zastosowanie środków ochrony roślin obniża koszty produkcji i zwiększa plony w rolnictwie. Skuteczne pozbywanie się chwastów gwarantuje wyższe plony i pozwala rolnikom produkować plony lepszej jakości.

Jeśli nie będziemy stosować herbicydów, insektycydów i fungicydów, straty w plonach mogą osiągnąć nawet 50 procent, co znacznie zwiększyłoby koszt wielu produktów żywnościowych dostępnych w sklepach. Skutkuje to stratami ekonomicznymi, ponieważ na całym świecie szkodniki niszczą około połowy potencjalnego zaopatrzenia w żywność. Na stronie https://innvigo.com/herbicyd-trojskladnikowy-do-zboz-fundamentum-700-wg/ możemy znaleźć różnorodne herbicydy do ochrony plonów przed chwastami. Herbicydy są również używane do ograniczania trujących chwastów na pastwiskach dla zwierząt gospodarskich.